طراحی اپلیکیشن موبایل

طراحی اختصاصی اپلیکیشن اندروید

بهینه سازی وب سایت seo

بهینه سازی اختصاصی وب سایت های صنعتی در کلمات مرتبط با خدمات صنعتی

طراحی وب سایت

طراحی صفحات حرفه ای با سرعت لود بالا واجرای صحیح در تمامی پلتفرم ها

خدمات طراحی بهینه سازی پشتیبانی وب سایت و اپلیکیشن های صنعتی

طراحی وب سایت های صنعتی

۱۰۰۰,۰۰۰

 • شروع قیمت ها از یک ملیون تومان
 • قیمت ها با توجه به پروژه متغییر می باشند
 • طراحی وب سایت صنعتی
 • طراحی وب سایت شرکتی
 • طراحی فروشگاه اینترنتی
 • طراحی وب سایت آموزشی و ...

بهینه سازی وب سایت های صنعتی

۱۰۰۰,۰۰۰

 • شروع قیمت از یک میلیون تومان
 • قیمت ها با توجه به پروژه متغییر می باشند
 • انجام seo داخلی
 • انجام seo خارجی
 • بهبود و رفع خطا های سایت
 • بهینه سازی صفحات و..

طراحی اپلیکیشن های صنعتی

۲۰۰۰,۰۰۰

 • شروع قیمت از دو ملیون تومان
 • قیمت ها با توجه به پروژه متغییر می باشند
 • طراحی اپلیکیشن جاوا
 • طراحی اپلیکیشن اندروید